SEFILTEEENLV
 Ja Ducena piemias fonds / Citti
Ja Ducena piemias fonds
Ja Ducena piemias fonds
ertrdes iela 123-9,
Rga, LV-1009
Latvija

Re. Nr. 40008166069
IBAN: LV28HABA0551029447258

martins.tarlaps@gmail.com


Krievvalodg avze odien
1925. gada 23. maij (7. izdoanas gads, #69)
Par valodas autonomiju tmu raksta, ka Ducens (tiesbu apakkomisija) vljies samazint krievu prieknieka iespjas piedalties ministru kabineta sds, kur izskata jautjumus, par ko vi vartu bt sapratjs. Ducens piedvja aut krievu priekniekam nkt tikai ar pau ministru prezidenta uzaicinjumu. das izmaias 25. pant neizdevs, jo svargkos valsts likumos ir uz visiem laikiem noteikts, ka drkst piedalties.

Ducens atceras virkni nevlamu gadjumu pou skol, mina ierobeot krievu skolu pau skolotju vrtanu, aujot vairk iespju izgltbas ministrijai. Tomr pieem deputta Petrvica prieklikumu: ja skolu prvalde nevar vienoties ar krievu nodau, tad strdu izlemj izgltbas ministrija.